בניין המועצה. צילום: 954

רכסים: שס הגישה עתירה נגד ראש המועצה רייך

סיעת שס ברכסים הגישה עתירה מנהלית נגד ראש המועצה איצ'ה רייך, בדרישה להורות לו לכנס את ישיבת המועצה, שלא כונסה שלא מן המניין על פי דרישת רוב חברי המועצה.

סיעת שס ברכסים הגישה עתירה מנהלית נגד ראש המועצה איצ’ה רייך, ונגד הממונה על מחוז צפון במשרד הפנים, אלי רגב. בעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה, מבקשים להורות לראש המועצה לקיים ישיבה שלא מן המניין, זאת לאחר שלטענתם פנו מספר פעמים לראש המועצה לכנס ישיבה שכזו כדי לדון בנושאים שונים אולם רייך דחה אותם פעם אחר פעם ולא נעתר לבקשתם.

בעקבות כך פנתה הסיעה אל רגב כדי שיפעיל את סמכותו ויורה על כינוס הישיבה, אולם עד כה פנייתם לא נענתה.   עוד כותבים בעתירה כי במועצה של רכסים קיים מצב אבסורדי בו העותרים שמהווים שישה חברי מועצה מתוך 11, והם מהווים רוב, אולם מוכשלים במזיד פעם אחר פעם על ידי ראש המועצה למלא תפקידם עבור תושבי העיר שבחרו בהם כדין. לפיכך, כותבים בעתירה הפעולות הינן שלא על פי החוק ומונעת מהסיעה לפעול במועצת העיר ולבצע תפקידם כחברי מועצה.

עוד נכתב בעתירה כי ראש המועצה מנצל כוחות לרעה ומתנהל בצורה חסרת תקדים ובאופן שיטתי מתעלם לחלוטין מהוראות החוק והדין, כשהוא סבור כי המועצה המקומית היא מלכתו הפרטית שאינה כפופה לחוק. עוד נכתב כי לפני שבועיים הגיש חבר המועצה נתי חייק לממלא מקום המנכל, בקשה חתומה על ידי חמישה חברי מועצה לקיום ישיבה שלא מן המניין, אולם בחלוף 24 שעות קיבל תגובה כי הבקשה תדון להערכתו בחודש יולי, וזאת בשל בקשות נוספות שנשלחו על ידי חייק וחברים נוספים לקיום ישיבות שלא מן המניין.

עוד נטען כי התנהלות זו נוגעת בין היתר לנושא חשוב של הרכב המועצה הדתית במועצה המקומית, אשר לו חשיבות גבוהה לתושבי המועצה, ולמרות פניית השר לשירותי דת ובקשתו כי ראש המועצה יציג בפניו את הרכב המועצה עד לסוף החודש הקודם, דבר לא אירע.

בשל כך מבקשת סיעת שס מבית המשפט לקבל את העתירה ולהורות לראש המועצה רייך, לקיים ישיבת מועצה שלא מן המניין בהקדם האפשרי, וכן להורות כי הישיבה תכלול דיון בהתאם להצעת ההחלטה שהוגשה על ידי סיעת שס שכוללת בתוכה את כל הנושאים שביקשו העותרים לדון ולקבל החלטה בעניינם ללא יוצא מן הכלל, לרבות דיון והחלטה בנושאי ועדה לעניני ביקורת, ועדת הנחות, הרכב מועצה דתית ומינוי ארבעה חברים מטעם שס מתוך השבעה הנדרשים להרכב, מינוי חבר מועצה כנציג המועצה בועדה המקומית לתכנון ובניה

מרחבי האתר
דילוג לתוכן